Workers with Safety Vests

בטיחות ובריאות בתעסוקה

ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה הינו מרכיב מרכזי בניהול ארגונים

 להבטחת שלום העובדים ובריאותם בכל פעילויותיהם.

 

ניהול שיטתי מונע תאונות ומחלות מקצוע ותורם, להעלאת הפריון ולחסכון במשאבים.

 

ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה מבוסס על גישה פרו אקטיבית הכוללת: זיהוי והערכת גורמי סיכון, הדרכות לעובדים, מיגון עובדים ומיגון ציוד ומכונות.

 

תחום הבריאות בתעסוקה מיועד למנוע חשיפה לסיכונים הנובעים מתנאי סביבה (כגון: חומרים מסוכנים, רעש וכד') וכן ממאמץ בלתי סביר.

 

צוות היועצים שלנו מקים ומטמיע מערכות לניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה תוך ליווי ממלאי התפקידים והעובדים המקומיים.

 

אנו מסייעים בהכנה להסמכה לתקן ISO 45001 ובאחזקתו, לרבות ביצוע מבדקים פנימיים. 

חברתנו מספקת שירותים מקצועיים בתחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית ושרותי מיקור חוץ של ממוני בטיחות מוסמכים ומנוסים.

Workers with Masks

תקן לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה
ISO 45001: 2018

ב-12.3.18 פורסם התקן הבינלאומי לניהול מערכות בטיחות ובריאות בתעסוקה. התקן מחליף את התקן הישן ת"י OHSAS 18001 ונכתב על פי אותם העקרונות והמבנה של תקני הניהול 9001 ISO ו-14001 ISO .

התקן מתבסס על ת"י OHSAS 18001 ומהווה הרחבה שלו. 

השינויים העיקריים בתקן הם:

 • ההקשרים של הארגון: פנימיים וחיצוניים, בהיבטים של בטיחות ובריאות בתעסוקה.

 • סיפוק צרכים וציפיות של בעלי עניין

 • שיתוף עובדים בתכנון ובניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה

 • איתור הזדמנויות לשיפור הבטיחות וניהול הבטיחות בארגון

לחברתנו ניסיון רב בליווי ובהכנת חברות ומפעלים להסמכה לתקן, ובתחזוקה שוטפת במבדקים, סקרי הנהלה וכדו.

לקריאה נוספת

 
 
Image by Ben Hershey

סקרי מפגעים וסקרי סיכונים

סקר מפגעי בטיחות

 

סקר שיטתי לאיתור מפגעים המחייבים טיפול מיידי.

הסקר מכסה את כל רצפת הארגון, כל הפעילויות וכל עמדות העבודה.

הסקר מפרט את: סוג הליקוי, חומרתו והנחיות לטיפול.

סקר המפגעים מבוצע ע"י ממונה בטיחות מנוסה ומלווה ע"י ממלאי התפקידים והעובדים בשטח.

סקר סיכונים בעמדות עבודה ובפעילויות (JSA-Job Safety Analysis)

 

שלבי הביצוע:

מיפוי כל עמדות העבודה/ פעילויות המבוצעות בארגון ותכנון תכנית לניתוח סיכונים.

ניתוח סיכונים על פי מתכונות מובנות המתייחסות להערכת הסתברות מימוש גורמי הסיכון וחומרת התוצאה, ומפרטת הנחיות לשיפורים והפחתת רמות הסיכון.

סקר הסיכונים נדרש על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תוכנית לניהול הבטיחות התשע"ג-2013.

סקר הסיכונים נדרש על פי תקן 45001 ISO.

סקר הסיכונים מבוצע על ידי צוות המורכב מעובד מנוסה, מנהלו הישיר וממונה בטיחות מוסמך.

ממוני הבטיחות של יעד ירוק מבצעים סקרי סיכונים אצל לקוחותינו במסגרת תמיכה בממונה הבטיחות המקומי.

Factory Floor with Two Workers

שירותי ממונה בטיחות

השרות ניתן במסגרת מיקור חוץ, על פי צרכי הארגון ועל פי דרישות משרד הרווחה והשירותים החברתיים (חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשנ"ו 1996 ותקנותיו).

 

ממוני הבטיחות של יעד ירוק, בעלי כשירות בתוקף, מנוסים מאוד ובעלי הכשרה בתחומים כגון: הדרכה, עבודה בגובה, בטיחות אש, הכנת תכנית בטיחות שנתית וכן בקיאים בדרישות התקנים ISO 14001 ו- ISO 45001.

 
 

שיפור אקלים / תרבות בטיחות

תהליך המבוסס על מודל שפותח בטכניון בחיפה וזכה להצלחה בארגונים רבים וכולל:

 • סקר לניטור תחושת בטיחות העובדים והמנהלים

 • תצפיות לאבחון דפוסי התנהגות של העובדים בשטח

 • ניתוח ממצאים והגשת המלצות לשיפור

 • פיתוח מנהיגות ניהולית לשיפור התנהגות בטיחותית בקרב מנהלים ועובדים

הגישה הניהולית מאחורי התהליך מבוססת על אחריות מנהלים לבטיחות, דוגמה אישית ואינטראקציות עם עובדים בתחום.

Electrical Work
 
Reviewing the Law

עריכת מבדק אכיפה בבטיחות ובריאות בתעסוקה

 • אנו מציעים גישה פרואקטיבית לארגונים המעוניינים להבטיח את עמידתם בכל דרישות החוק הרלוונטיות. נעמיד לרשותכם קובץ עדכני של כלל דרישות הדין של כל החוקים, התקנות, הצווים והתקנים.

 • נמיין ונגדיר את הדרישות הרלוונטיות לארגון.

 • נבדוק בצורה יסודית ומפורטת עמידה בדרישות, נפרט את הפערים הקיימים ונמליץ על דרכים לסגירתם.

 • המבדק מבוצע בשיתוף עם ממונה הבטיחות המפעלי.

 
Office Workspace

ארגונומיה- הנדסת גורמי אנוש

 

מדע העוסק ביחסי הגומלין שבין האדם לסביבת העבודה שלו. תחום זה עוסק בשיפור נוחות העובד ושמירה על בריאותו.

 

הארגונומיה מטפלת באופן הביצוע הפיזי של המטלות בעבודה וכן בהתאמת סביבת העבודה לעובד: ריהוט, כלי עבודה, חימום, אוורור וכ"ו.

 

עבודתנו כוללת ניתוח ארגונומי של עמדות ותהליכי עבודה, שיפור תחנות העבודה והדרכות לעובדים ולמנהלים. הייעוץ הארגונומי ניתן ע"י מומחים בעלי ניסיון בסוגי עבודה שונים.

 
Business Women Planning

תכנון תכנית שנתית לניהול בטיחות

 

על פי תקנות ארגון הפקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג 2013.

התוכנית מכסה את כל הדרישות המפורטות בתקנות הנ"ל ומותאמת לצרכי הארגון.

תכנון התוכנית מבוצע על ידי יועץ / ממונה בטיחות יחד עם ממונה הבטיחות של הארגון.

 

תוכנית לניהול בטיחות במעבדות