Trees and Cliff

דיווחי קיימות

Beautiful Nature
Green Nature

דיווחי קיימות

בשנים האחרונות ארגונים פועלים להפחתת השימוש בפחמן ולמעבר לכלכלה מעגלית יעילה וסביבתית. התנהלות מקיימת מאפשרת צמיחה כלכלית בד בבד עם הפחתת השפעות על הסביבה. כדי להצליח במשימה זו, על ארגונים  להציב יעדים שיבטיחו כי השינויים שהם מתכננים מיושרים עם המדע האקלימי הנוכחי, וכן להבין ולשלוט בהשפעתם הסביבתית. על ידי קבלת ההחלטות הנכונות ארגונים יכולים למנוע שינויי אקלים ונזקים סביבתיים.

 

מדוע כדאי לשפר את ביצועי הקיימות של ארגונך?

ביצועים סביבתיים, וחברתיים מקיימים הם גורם חיוני לעסקים חכמים כיום. התנהלות מקיימת מביאה לשיפור המוניטין בקרב משקיעים, לקוחות עובדים וכו'. בכך שהארגון מציב מטרות היום, הוא מבטיח יעילות ועמידות בעתיד.

דיווח ביצועי קיימות עוזר לארגונים לשקף כלפי חוץ את ביצועיהם, כמו כן, עצם הדיווח מאפשר בחינת הביצועים אל מול קריטריונים בינלאומיים מקובלים, ושאיפה לשיפור.

 

פלטפורמות דיווח בינלאומיות פופולאריות כמו:

ECOVADIS

SCIENSE BASED TARGETS

CDP

 

עוזרות לארגונים לשפר את ביצועיהם בתחום הקיימות בכלל והאקלים בפרט.

 

"יעד ירוק" יכולה לסייע בהכנה ובביצוע דיווחי הקיימות שלכם.

השירותים שאנחנו מציעים:

 • פיתוח אסטרטגיית קיימות לארגון

 • הכנת דוח קיימות תאגידי

 • דיווח במנגנון הוולונטארי של המשרד להגנת הסביבה

 • קביעת יעדים במנגנון SCIENSE BASED TARGETS

 • דיווח במנגנון CDP (Carbon Disclosure Project)

 • דיווח בפלטפורמת EcoVadis

 • דיווח CSA- SAM (Dow Jones sustainability index)

אנו גאים להיות יועצים מוסמכים של CDP בתחום שינוי האקלים/ניהול פחמן

Girl in Nature

CDP (Climate Disclosure Project)

הארגון מפעיל את מערכת הדיווח סביבתית הגלובלית הגדולה והחשובה בעולם. CDP מאפשרת לחברות, למדוד ולנהל את השפעותיהן על שינויי אקלים, כריתת יערות ומקורות מים.

אנו יכולים לנהל את שינויי הפחמן והאקלים דרך מודעות. אפשר לשפר את המודעות, בעזרת מדידת ההשפעות הסביבתיות של הארגון.
 

הארגון בוחן את דיווחי החברות ונותן להן ציונים. ארגון שמקבל ציון גבוהה בתחומים הבאים: שינויי אקלים, כריתת יערות השפעה על מקורות מים, מגיע לרשימת המצטיינים. 

יתרונות החשיפה:

 • עמידה בדרישות לקוחות ומשקיעים

 • שמירה ושיפור התדמית של החברה

 • הגברת היתרון התחרותי

 • הקדמת הרגולציה

 • ניהול סיכונים והזדמנויות

 • מעקב אחר התקדמות וביצועים

CDP_ASP_2022_RED_RGB.png
Nature Photographer

Science Based Targets
 

חברות מתקדמות לעבר הפחתת השימוש בפחמן. זה קורה בזכות הסכם פריז משנת 2015, שבו 195 מממשלות התחייבו למנוע שינויי אקלים מסוכנים על ידי הגבלת ההתחממות הגלובלית מתחת ל 2 מעלות צלזיוס.

כדי לוודא שחברות יצליחו במשימה זו, עליהן להציב יעדים שיבטיחו כי השינוי שהם מבצעים מיושרים עם המדע האקלימי הנוכחי.

 

מנגנון ה SBT מאפשר לארגונים לקבוע יעדים ארוכי טווח להפחתת המדרך הפחמני, יעדים המסונכרנים עם היעדים הגלובאליים למניעת התחממות ושינויי אקלים, וכך הם אכן "מדעיים".

הארגון מאפשר לחברות להירשם לתוכנית ולהגיש את היעדים שקבעו לאישור ופרסום.