Mobile Phone

חדשות ועדכונים:

החברה מפיקה מידעון רבעוני שמפרט עדכונים ברגולציה  בתחומי סביבה, בטיחות וחירום. וכן, חדשות מהתחומים הנ"ל. ניתן להירשם בתשלום כמנוי.

לפרטים נוספים לגבי הרשמה למידעון:
שם:
דואר אלקטרוני:

הבקשה נשלחה !

חוק האקלים עבר בקריאה ראשונה בכנסת

 

חוק האקלים קובע את המנגנונים הנדרשים כדי להפחית פליטות גזי חממה ולהיערך לשינויי האקלים והסיכונים הצפויים מהם. היעדים בחוק מכוונים למשק דל פחמן בטווח הבינוני ולמשק מאופס פחמן נטו עד שנת 2050. החוק מייצר מתווה לייעול התהליכים הממשלתיים לגיבוש מדיניות אסטרטגית באמצעות החלת חובה להערכת הסיכונים האקלימיים של תוכניות מדיניות גדולות שעשויות להשפיע באופן משמעותי על האקלים מתוך בחינה וגיבוש של חלופות מדיניות מיטביות למשק, לסביבה ולחברה.

עיקרי החוק: 1. יעדים להפחתת גזי חממה: הפחתת כמות פליטות גזי החממה ב-2030 ב-27% בהשוואה ל-2015 (שנת הבסיס), ומעבר לכלכלה מאופסת פליטות נטו עד 2050. 2. היערכות למשבר האקלים: משרדי הממשלה יכינו תוכניות היערכות לשינוי האקלים, יבנו יכולות, יישמו וידווחו עליהן אחת לשנה. 3. הקמת ועדת שרים לענייני אקלים בראשות ראש הממשלה. 4. ועדה מייעצת לשינויי אקלים שתורכב מנציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, ומנציגי קבוצות בעלות עניין, כגון התאחדות התעשיינים, ארגוני הסביבה והדור הצעיר. 5. הליך הערכת סיכון אקלימית: תוכניות רלוונטיות המוגשות ע"י רשות ציבורית לאישור הממשלה או אחד מהשרים, ויש בהן השפעה משמעותית על פליטות גזי חממה או על שינויי אקלים או שעשויות להיות מושפעות משינויי אקלים לפי החלטת הממשלה, תחויבנה בביצוע הערכת סיכונים אקלימית. 6. ועדת מומחים בין-תחומית אקדמית עצמאית שבאמצעותה יונגש מידע מדעי עדכני בנושא האקלים למקבלי ההחלטות.

Foggy Forest
Person In Safety Hat Operating Control Panel

ארגון העבודה הבין-לאומי (ILO) הכריז על בטיחות ובריאות כזכות יסוד לעובדים

 

במהלך ועידת העבודה הבין-לאומית ה-110 של ארגון ה-ILO שהתקיימה במאי-יוני 2022 הוחלט לכלול את הזכות לבטיחות ובריאות תעסוקתית  כאחד מעקרונות היסוד והזכויות הבסיסיות בעבודה המוגדרים בהצהרת "עקרונות וזכויות יסוד בעבודה" שכללו עד כה 4 עקרונות - חופש ההתאגדות והכרה בזכות למצא ומתן קיבוצי, ביטול כל צורות העבודה בכפייה, ביטול עבודת ילדים וביטול אפליה בגין עיסוק ומשלח יד, ולהגדיר את הבטיחות והבריאות התעסוקתית כקטגוריה חמישית. הצהרת "עקרונות וזכויות יסוד בעבודה" שאומצה ב-1998 קובעת כי זכויות אלה הן אוניברסליות וחלות בכל המדינות בדגש על אוכלוסיות מוחלשות. עם קבלת החלטה זו, כל המדינות החברות בארגון ה-ILO, וביניהן ישראל,    מתחייבות לכבד ולקדם את הזכות הבסיסית של כלל העובדים לסביבת עבודה בטוחה ובריאה.

אנו גאים להיות יועצים מוסמכים של CDP בתחום שינויי האקלים/ניהול פחמן

לאחר תקופת דיווח מוצלחת ל- CDP לשנת 2022, יעד ירוק סייעה לחמישה ארגוניים בדיווח CDP בתחום שינוי האקלים/ניהול פחמן. 
אנו גאים להחיות מעכשיו יועצים מוסמכים של CDP לשינויי אקלים. אנו מצפים לעזור לחברות נוספות בעתיד לשפר את אסטרטגיית הפחמן שלהן.

CDP_ASP_2022_RED_RGB.png
Nature Explorer

"משרד ירוק" – ניהול ההשפעות הסביבתיות בסביבת העבודה המשרדית בשיתוף עם עובדי החברה

 

התהליך כולל:

  • מיפוי ההשפעות הסביבתיות והתאמת הפתרונות לצרכי החברה כגון: הפחתת הדפסות, שימוש בנייר 100% ממוחזר, מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים, הפרדת פסולת והעברתה למיחזור, חסכון בחשמל ובמים ועוד...

  • התאמת התשתיות הנדרשות להפחתת ההשפעה הסביבתית

  • במשרד תיקשור פנים ארגוני

  • הדרכה ורתימת העובדים למהלך

חברתנו נותנת שירות המותאם לצרכי הלקוח: ייעוץ, ליווי, הובלת הפרוייקט E2E, עבודה עם ספקים וממשקים פנים ארגוניים.

בנוסף, אנו מציעים תכנית פעילויות להמשך ההטמעה בקרב העובדים ובני משפחותיהם בכדי להרחיב את מעגלי ההשפעה לשמירה על הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים.

 

כל הפעילויות מתקיימות תוך השתלבות בשגרות העבודה.

בנוסף לתרומתו הסביבתית, למהלך זה יש השפעות נוספות של שיפור בתחושת גאוות העובדים, ומיצוב מעסיקים.

מצורף סרט סיכום פעילות אצל לקוח שלנו :"גילת-רשתות לוויין"