Mobile Phone

חדשות ועדכונים:

החברה מפיקה מידעון רבעוני שמפרט עדכונים ברגולציה  בתחומי סביבה, בטיחות וחירום. וכן, חדשות מהתחומים הנ"ל. ניתן להירשם בתשלום כמנוי.

לפרטים נוספים לגבי הרשמה למידעון:
שם:
דואר אלקטרוני:

הבקשה נשלחה !

אנו גאים להיות יועצים מוסמכים של CDP בתחום שינויי האקלים/ניהול פחמן

לאחר תקופת דיווח מוצלחת ל- CDP לשנת 2021, יעד ירוק סייעה לחמישה ארגוניים בדיווח CDP בתחום שינוי האקלים/ניהול פחמן. 
אנו גאים להחיות מעכשיו יועצים מוסמכים של CDP לשינויי אקלים. אנו מצפים לעזור לחברות נוספות בעתיד לשפר את אסטרטגיית הפחמן שלהן.

CDP_ASP_2021_RED_RGB (004).png
Nature Explorer

ועידת האקלים 2021:

ועידת האקלים של האום לשנת 2021 נפתחה בתחילת נובמבר.

בועידה נאמו מנהיגים מכל העולם, והבטיחו הפחתת פליטות גזי החממה. 

גם מישראל הגיעו נציגים רבים, וראש הממשלה נפתלי בנט נאם. בנט התחייב שישראל תצמצם לחלוטין את פליטות גזי החממה עד 2050, תפסיק את השימוש בפחם עד 2025, ותפעל עוד לקידום אנרגיה ירוקה.

בנט הוסיף שישראל הינה עומת ה"סטארטאפ" וקרא ליזמים למצוא פתרונות למשבר האקלים. 

ראש ממשלת בריטניה נאם והוסיף כי העולם במצב חירום, "ככול שנפעל יותר מהר - כך התוצאה תהיה פחות חמורה. אנחנו צריכים לפעול עכשיו."

 

למידע נוסף

Cloudy Day

עבודה של יותר מ- 55 שעות עבודה לשבוע מסוכנת!

מחקר של ארגון הבריאות העולמי (WHO) מצא כי עבודה של 55 שעות ומעלה בשבוע קשורה לסיכון משוער של 35% לשבץ מוחי ולסיכון של 17% למוות ממחלת לב איסכמית. בין השנים 2000 ל- 2016 חלה עליה של מספר מקרי המוות משעות עבודה ארוכות ב- 42% ומשבץ מוחי ב- 19%. מספר האנשים העובדים שעות ארוכות גדל ועומד כיום על 9% מכלל האוכלוסייה בעולם כ- 480 מיליון עובדים. המחלות הללו משמעותיות בקרב אוכלוסיית הגברים 72% ונשים 28%. מרבית מקרי המוות הן של אנשים שנפטרו בגיל 60-79. ארגון הבריאות העולמי ממליץ לחוקק חוקים המגבילים את מספר שעות העבודה בשבוע.

Office Worker
Domestic Waste Bin


המשרד להגנ"ס יספק תמיכה כלכלית לשדרוג והפעלה של מתקני טיפול בפסולת אורגנית

 

בישראל מיוצרים כ- 5.8 מיליון טון פסולת עירונית בשנה כאשר כ-77% מפסולת זו מועברים להטמנה ורק כ-23% מועברים למחזור. החומר האורגני הרקבובי הפריק ביולוגית מהווה מעל לשליש מסך כמות הפסולת העירונית הנוצרת בישראל. על פי אסטרטגיית הפסולת של המשרד להגנת הסביבה, הדרך הנכונה לטפל בפסולת האורגנית היא הפרדתה במקור ומחזורה לקומפוסט איכותי או באמצעות מתקני עיכול אנאירובי.  המשרד להגנת הסביבה יתמוך בהיקף של 250 מיליון ₪ בהקמה, בשדרוג ובהפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית. מטרת התמיכה היא לעודד הקמה של מתקנים חדשים לטיפול בפסולת אורגנית. בקשות ניתן להגיש למשך שלוש שנים, עד סוף יוני 2024 ותמיכה תינתן עפ"י שיטת "כל הקודם זוכה".