סביבה ואנרגיה 

"יעד ירוק" מסייעת לארגונים להתמודד עם אתגרים הולכים וגדלים בתחום הגנת הסביבה. אנו מספקים שירותי ייעוץ מגוונים בתחומי עמידה ברגולציה סביבתית, אסטרטגית פחמן, ניתוח השפעות סביבתיות של מוצרים, ניהול סביבה לפי דרישות תקן ISO 14001, ניהול אנרגיה לפי דרישות תקן ISO 50001 ושירותי מיקור חוץ של ממוני אנרגיה ומהנדסי סביבה.

Man%20Hiking%20in%20Nature_edited.jpg

ניהול סביבה לפי תקן 14001 ISO

מדוע כדאי לאמץ את תקן 14001 ISO ?

 • מניעת קנסות ותביעות משפטיות

 • חסכון באנרגיה ובחומרים באמצעות מחזור ושיפור תהליכים.

 • שיפור יחסי ציבור ותדמית הארגון

 • חיזוק התחרותיות על ידי העדפה של ארגונים המפעילים מערכות לניהול סביבתי

 • ניהול סיכונים לעובדים ולסביבה

 • הכרה בינלאומית למצוינות סביבתית של הארגון

 • מחויבות לתקן מבטיחה שיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים של הארגון

 • עמידה בדרישות התקן מהווה תנאי להתקשרות עם חברות מובילות במשק. 

 • ניהול סביבה על פי תקן ISO 14001 הינו חובה למפעלים המחזיקים בהיתרי פליטה. 

אנו מסייעים לארגונים בהכנה להסמכה לתקן ובתחזוקתו, לרבות ביצוע מבדקים פנימיים, הדרכת עובדים, הכנת סקרי הנהלה, עדכון סקרים סביבתיים וכדומה. 

הקמת מערכת לניהול סביבתי על פי תקן 14001 ISO

 

הצורך בהגנה על הסביבה אל מול לחצי פיתוח התעשייה הביא בשנת 1996 לפרסום תקן לניהול סביבתי  14001 ISO.
לתקן גישה וולונטרית לפיה ארגונים נוקטים בפעולות להקטנת השפעתם על הסביבה תוך שמירה על רמות תפקוד כלכליות גבוהות. ארגונים אלו נוכחו לדעת כי יישום התקן מניב חסכון במשאבים, גורם לתועלות עסקיות ושיווקיות, וכמובן תורם לשמירה על הסביבה.

 

Resume_edited.jpg

יעוץ סביבתי רגולטורי

 

ככל שכלכלת ישראל הופכת גלובאלית וגדלות התחייבויותיה כלפי מדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה כלכלי (OECD), הרגולציה הסביבתית בישראל הולכת ומתהדקת. כתוצאה מכך ישנה דרישה מחברות רבות לעמוד בדרישות חוק, תקנות ודיני סביבה מגוונים. ליווי וייעוץ מקצועי מאפשר מעקב אחר התמורות בתחום ועמידה ברגולציה.

"יעד ירוק" מתמחה ביעוץ סביבתי רגולטורי.

שרותינו כוללים (בין היתר):

 • שירותי עדכון רגולציה המבוססים על מידעונים רבעוניים וקובץ עדכני של כל דרישות הדין בתחומי הסביבה

 • בדיקת התאמה לדרישות ע"פ כל דין

 • בצוע מבדקי אכיפה רגולטורים (Compliance)

 • הכנת דיווח ומרשם פליטות והעברות לסביבה , לפי דרישות המשרד להגנת הסביבה (PRTR)

 • הכנת היתרי פליטה במסגרת דרישות חוק אוויר נקי

 • ייעוץ לעמידה בתנאי רישיון עסק מהמשרד להגנת הסביבה 

 • הכנת בקשות להיתר רעלים

 • הכנת תוכניות לסקרי קרקע PHASE1 / PHASE2 

 • ביצוע סקר תהליכים ופליטות לאוויר

 • סקרים סביבתיים ופרשות טכניות למפעלים ולתהליכים חדשים

 • הכנת בקשות להקלות בשפכי תעשייה

 • ביצוע סקר מרחקי הפרדה (על פי דרישות היתרי רעלים)

 

נשמח להיפגש עם המעוניינים על מנת לבחון את צרכי המפעל בתחומים הללו.

 
 
Wild Berries
 

 

המשמעות לחברות / מפעלים בישראל:

 • דרישות רגולטוריות לניהול אנרגיה ולהתייעלות אנרגטית

 • עליה במחירי האנרגיה

 • הצורך בגיבוש אסטרטגיית פחמן

דרישות מלקוחות:

 • דיווח על מדרך פחמני ארגוני

 • קביעת יעדים להפחתת מדרך פחמני ארגוני

 • דיווח על מדרך פחמני של מוצרים

השירותים שאנו מציעים:

 • בחינת אסטרטגית הפחמן של לקוחות, ספקים, מתחרים ושחקנים מרכזיים בשוק וכיצד משפיעים על הכיוון האסטרטגי של החברה

 • בחינת הרגולציה הקיימת והמתהווה בתחום הפחמן והשפעתה על האסטרטגיה של החברה בתחום

 • מיפוי מקורות הפליטה של גזי החממה בארגון (Scope 1/2/3)

 • חישוב מצאי פליטות של הארגון באמצעות מקדמי פליטה בארץ ובחו"ל

 • שימוש במתודולוגיות לפי תקן ISO 14064-1 ו- GHG protocol

 • חישוב מדרך פחמני של מוצרים ושירותים לפי ISO 14067

 • ביצוע אימות דו"ח הפחמן של החברה על ידי גורם שלישי בלתי תלוי

 • שילוב מנגנון ניהול הפחמן עם מערכת לניהול הסביבה הקיימת בארגון (ISO 14001)

 • ליווי לדיווח מצאי פליטות גזי חממה של ארגונים ומפעלים במערך הדיווח הממשלתי לפליטות גזי חממה ובמנגנוני דיווח בינלאומיים כדוגמת CDP.

 • קביעת יעדים רב שנתיים (במודל Top Down) על בסיס מחשבון של ארגון Science Based Targets המחשב את היעדים להשגת התחממות גלובאלית של עד 1.5 מעלות צלזיוס.

 • בחינת יעדי Net Zero –על פי המגמות בעולם ומשמעויות לחברה

 • יישום פעולות לצמצום פליטות הפחמן של הארגון, מוצריו/שירותיו

למידע נוסף על דיווחי קיימות

אסטרטגית פחמן

ניהול מצאי פליטות גזי חממה (GHG)

שינויים אקלימיים הנובעים מפליטת גזי חממה, משפיעים על ארגונים בהיבטים רגולטוריים, שיווקיים ותפעוליים.

 

במהלך השנים האחרונות התפתחו שיטות ניהול, חישוב ודיווח מדרך פחמני של ארגונים, בין היתר באמצעות התקן הבינלאומי ISO 14064-1 ומסמך ההנחיות GHG (Greenhouse Gas) protocol.

ארגונים רבים, בוחרים לבצע את תהליך חישוב של מצאי הפליטות, כחלק מתהליך איתור פוטנציאל התייעלות אנרגטית וחסכון בהוצאות.

המשרד להגנת הסביבה השיק ביולי 2010 מנגנון וולונטרי לדיווח על מצאי פליטות של ארגונים, ומהווה הכנה לרגולציה עתידית בתחום גזי החממה.

 

"יעד ירוק" הינה בין החברות המובילות בישראל לייעוץ לניהול סביבתי, ומתמחה גם בניהול מצאי גזי חממה בארגונים.

יועצינו הינם מומחים בעלי הכשרה לתקן ISO 14064-1.  

אנו גאים להיות יועצים מוסמכים של CDP בתחום שינוי האקלים/ניהול פחמן

CDP_ASP_2022_RED_RGB.png
 

ניתוח מחזור חיי מוצר LCA - Life Cycle Assessment באמצעות תוכנה ומאגר מידע ייעודי

Wet Leaves

השירותים שאנו מציעים:

 • ביצוע LCA מלא למוצרים ושירותים קיימים לצורך בחינת השפעותיהם על הסביבה.

 • ייעוץ סביבתי בפיתוח מוצרים ושירותים חדשים, בבחירת חומרים, ובטיוב מוצרים קיימים.

 • סיוע בקבלת תו תקן ירוק למוצרים באמצעות מתודולוגית LCA.

 • כתיבת מתודולוגיות ורשימות תיוג לתכן סביבתי (DFE) למחלקות פיתוח וחדשנות.

 • הכנת חוות דעת סביבתית על מוצרים ושירותים על בסיס ניתוח LCA מלא או חלקי.

 • התהליך מבוצע בהתאם לדרישות התקן הבינלאומי בתחום: ISO14040/44.

 • אימות צד ג' בסיוע גורם אירופאי מוסמך

 • הכנת מסמך סביבתי למוצר EDP (environment product declaration)

Enjoying the Nature

ניהול השפעות סביבתיות של מוצרים- המדע מאחורי "הירוק"

 

LCA היא טכניקה ייחודית אשר נועדה לבצע הערכה מדויקת של ההשפעה הסביבתית של מוצר או שירות, במשך כל מחזור חייו.

 

"יעד ירוק" מציעה לכם את שיטת ה- LCA, באמצעות תוכנת SimaPro7 מהמובילות בעולם, המאפשרת לנתח ולהשוות את מכלול ההשפעות הסביבתיות של מוצרים או תהליכים עוד בשלב הפיתוח של המוצר, לסייע בקביעת מדיניות הנוגעת למוצר ולספק כלים לצורך קבלת החלטות בנוגע לצמצום ההשפעות הסביבתיות של המוצר.

 

כך תוכלו לבחור את המוצרים שפגיעתם בסביבה פחותה, ולהבטיח לצרכנים שלכם מוצר בעל "תו ירוק".

 

"יעד ירוק" הינה בין החברות המובילות בישראל לייעוץ לניהול סביבתי, ומתמחה גם בייעוץ סביבתי לפיתוח מוצרים ושירותים.

 
Image by Vladyslav Cherkasenko

ניהול חומרים מסוכנים

בשנים האחרונות עולה המודעות לחשיבות נושא ההיערכות בפני תקריות אשר בהן עלולים להיות מעורבים חומרים מסוכנים. 

 

ניהול חומרים מסוכנים מחויב מתוקף דרישות חוק ונדרש כדי להבטיח את בטיחות המשתמשים והסביבה וכולל בין היתר :

 • סיווג חומרים על פי תקנות סיווג ופטור

 • עמידה בדרישות התקנות הרלוונטיות והיתר הרעלים

 • תכנון האחסון, שינוע וטיפול בחומרים ובפסולות של חומרים מסוכנים.

 • סיוע והדרכה לאחראי רעלים, מנהלים ועובדים

 • הגדרת תרחישי חירום וביצוע תרגולות חירום

 • ביצוע הערכת סיכונים מתאימה ואומדן השפעתם על המפעל וסביבתו

 • הכנת תקצירים לגיליונות בטיחות MSDS

 • הכנת תיקי מפעל לחירום

 • ביצוע תרחישי פיזור בתוכנת ALOHA

סקר שפכים
הסקר מאפשר להגיע להבנה מעמיקה של מערך השפכים ובמסגרתו ניתנות המלצות לשיפור איכות השפכים תוך העדפה לפתרונות מקור. המסמך נותן מענה לדרישות רגולציה ספציפיות בנושא, אך יכול גם לסייע לארגון החשוף לחיובים על חריגות בשפכים מתוקף כללי תאגידי מים וביוב.
יישום המלצות הסקר יאפשר לארגון לשפר את איכות השפכים שלו ולצמצם את החשיפה לקנסות וחיובים. הסקר מסתמך על ניתוח הנדסי של הנתונים התפעוליים של הארגון, ומשלב בדיקות שפכים על פי הצורך.


סקר פסולות 
מיפוי "זרמי" פסולת במפעל ואופן הטיפול בהם, מאפשר  צמצום במקור, שיפור הטיפול בפסולת, הגברת המחזור או ההשבה והפחתת ההשפעות הסביבתיות.
סקר הפסולות מוודא טיפול מיטבי ועמידה ברגולציה הרלוונטית לרבות חוק האריזות, חוק הפסולת האלקטרונית וכדומה. 

 

סקרים סביבתיים

סקר היבטים סביבתיים

מבוצע בדרך כלל כשלב מכין לקראת הסמכה לתקן 14001 ISO.

 

הסקר כולל:

 • בדיקה והערכה של פערים בעמידה בחוקים ובתקנות סביבתיים.

 • זיהוי היבטים סביבתיים, השלכותיהם והמלצות לשיפורים.

 • הכנת ההיערכות הארגונית והתיעוד הדרוש בנושאים סביבתיים.

 • זיהוי מפגעים סביבתיים והשלכותיהם.

 

פרשה טכנית סביבתית:

מבוצע על פי הנחיות ומפרט המשרד להגנת הסביבה.

התוכנית מפרטת את ההשלכות הסביבתיות ואת הפתרונות המוצעים במקרים של:

 • הקמת מפעל חדש.

 • הקמת מתקנים חדשים במפעלים קיימים.

 • כולל הכנת החומר, הגשתו למשרד להגנת הסביבה וסיוע בקבלת האישורים

 

Document Review
 ת"י 50001 ISO לניהול מערכות אנרגיה
 

התקן מספק להנהלת המפעל כלים לניהול ולחיסכון באנרגיה

התקן מאפשר לארגון לנהל בצורה מושכלת את צריכת האנרגיה, במטרה להקטינה ולשפר את איכות ביצועי האנרגיה תוך מתן מענה לכל צרכני האנרגיה בארגון. יתרונות השימוש בתקן למערכות ניהול אנרגיה: שיפור איכות ביצועי האנרגיה של הארגון, על כלל צרכני האנרגיה בו. הגברת המודעות ושיפור יכולת קבלת ההחלטות בתחום האנרגיה. הגדרת יעדים ומטרות הניתנים למימוש כחלק ממדיניות הארגון. ​ 

 

תהליך הסמכה כולל:

 

-סקר לאיתור אפשרויות לחיסכון באנרגיה.

-בדיקת פערים של המפעל מול דרישות חוק.

-קביעת יעדים ותכניות לחיסכון באנרגיה.

-כתיבת נהלים יעודיים לניהול האנרגיה במפעל.

-מבדקים פנימיים וחיצוניים לקבלת הסמכה לתקן.

 

התהליך מבוצע בשיתוף עם ממונה האנרגיה המפעלי.

השירותים שאנחנו מציעים לעמידה בדרישות התקן:

 •  סקר אנרגיה

 • קביעת קו בסיס אנרגיה על בסיס סקר האנרגיה, קו זה יאפשר להתייחס לצריכת האנרגיה בעתיד.

 • קביעת מדדי ביצוע אנרגיה (EnPl) 

 • קביעת מטרות ויעדים

 • הכנת מערכת תיעוד לניהול אנרגיה

 • תכנון תוכנית הדרכה ביחס לשימוש באנרגיה

 • סיוע בהטמעת מערכת ניהול האנרגיה

 • תכנון תוכנית למבדקים פנימיים וסקרי הנהלה

 • ליווי במבדקי התעדה

שירותים נוספים בתחום ההתייעלות האנרגטית:

 • שירות ממונה אנרגיה (על פי תקנות האנרגיה)

 • דיווח שנתי על צריכת האנרגיה של ארגונים באתר משרד האנרגיה בהתאם לתקנות

Factory
Spot Lights