Law Firm

רגולציה, אכיפה והיתרים

 

תחום הקיימות, הגנת הסביבה והדאגה לבטיחות ולבריאות העובדים, תופס תאוצה רבה בשנים האחרונות.

 

ההתפתחויות בתחומים הנ"ל גורמות לשינויים תכופים ומשמעותיים בדרישות הרגולציה.

 

כל ארגון מחויב להתעדכן באופן שוטף ולעמוד בדרישות רגולטוריות רבות ומדובר במשימה מורכבת אשר דורשת נגישות, ידע ומשאבים רבים.

 

השירות שלנו עונה על דרישות כל התקנים הרלוונטיים והצרכים הארגוניים הפנימיים בתחום.

Book of Laws
Law Firm

שירות עדכוני רגולציה

מה כולל השירות?

 • אנו מספקים ללקוחותינו קובץ אקסל מעודכן של דרישות ע"פ דין, בתחומי הסביבה, הבטיחות, הבריאות בתעסוקה, חירום וכיבוי אש המתפרסמים בארץ, כולל רגולציה בהכנה ("בצינור").

 • מידעון דיגיטלי נשלח בתחילת כל רבעון ומרכז את כל הרגולציה שפורסמה ברבעון הקודם.

המידעון כולל את שם הרגולציה, לינק לרגולציה, הסבר קצר לרגולציה.

במידעון מופיעות חדשות ומאמרים בתחומי הסביבה והבטיחות מהארץ ומהעולם.

כמו כן, עדכוני רגולציה עתידיים כגון: הצעות חוק ותקנים."

 

 

שירותי יעוץ משלימים

 • מיון ראשוני של דרישות ע"פ הדין הקיימות לפי מידת הרלוונטיות לארגון.

 • ייעוץ לזיהוי פערים אל מול הרגולציה (Compliance Checkׂ).

 • סיוע בהערכות לסגירת הפערים אל מול הרגולציה.

 • עדכון תקופתי של קובץ דרישות על פי דין, בדיקת רלוונטיות, זיהוי פערים וסיוע לסגירתם.

 • ביצוע מבדקי אכיפה Compliance audits

 

שירות מידעון רבעוני:

יעד ירוק מפיקה מידעון רבעוני שמפרט עדכונים ברגולציה של סביבה, בטיחות וחירום. וכן, חדשות מהתחומים הנ"ל. ניתן להירשם בתשלום כמנוי.

Mobile Phone
לפרטים נוספים לגבי הרשמה למידעון:
שם:
דואר אלקטרוני:

הבקשה נשלחה !

Office Meeting

תכנית אכיפה

 

מטרת תכנית האכיפה למנוע חשיפה של הארגון לתביעות ולעיצומים הנובעים מאי עמידה ברגולציה הסביבתית וכן ברגולציה בתחומי הבטיחות, הבריאות בתעסוקה כיבוי האש והחירום.

השירות כולל:

 • אספקת קבצים מעודכנים של כל הדרישות ע"פ דין הקיימות בארץ.

 • בדיקת רלוונטיות הדרישות לארגון, הוספת דרישות מקומיות (חוקי עזר וכדומה), הוספת דרישות פרטניות (רישיונות והיתרים).

 • לכל דרישה, רישיון או היתר אנו מספקים רשימת תיוג לביצוע מבדק האכיפה לצורך זיהוי הפערים.

 • מבדק אכיפה מבוצע באמצעות: רשימות התיוג, עיון במסמכים, דיונים עם ממלאי תפקידים בארגון, סיורי אימות בשטח.

 • תוצאות מבדקי האכיפה מתורגמות לדו"ח פערים והנחיות לסגירתם.

תחזוקת תכנית האכיפה:

על פי דרישת הלקוח, אנו מעדכנים את הקבצים הקיימים בדרישות החדשות הרלוונטיות שנוספו ונבצע בדיקת סטאטוס ואישור עמידה בדרישות כל דין.

 
Smoke

היתר פליטה

היתר זה נובע מחוק אוויר נקי, תשס"ח-2008. החוק דורש ממפעלים בהם יש מקורות פליטה לאוויר בעלי פוטנציאל זיהום גבוה, לקבל היתר פליטה מהמשרד להגנ"ס. בהיתר הפליטה כתובים  ערכי הפליטה המותרים, הטכנולוגיות שיש ליישם למניעה וצמצום של פליטות, אמצעי הניטור וכו.

 

השירותים שאנחנו מציעים:

 • סיוע למפעלים בתהליך בקשת היתר פליטה.

 • עדכון וחידוש היתרי פליטה קיימים.

 

דיווח מפל"ס (PRTR)

מרשם הפליטות לסביבה – מפל"ס (PRTR) בישראל הוקם מתוקף חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012. בכך הצטרפה ישראל למדינות ה-OECD המנהלות מרשם של פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולות לסביבה ומעמידות מרשם זה לעיון הציבור.

השירותים שאנחנו מציעים לחברות הנדרשות לדיווח:

 • זיהוי שינויים שחלו במפעל בשנת הדיווח.

 • בחירת שיטת חישוב מיטבית לקביעת כמויות חומרים מזהמים נפלטים או מועברים, לכל מקור חדש ולכל חומר חדש, על פי כללי התיעדוף שנקבעו.

 • ביצוע בפועל של חישוב פליטות והעברות באמצעות שיטות החישוב המיטביות, והמחשבונים שנקבעו

 • השוואת כמויות פליטה עם כמות הסף לדיווח

 • חישוב כמויות העברת הפסולת, צריכת אנרגיה ומים.

 • דיווח במערכת של המשרד להגנת הסביבה.

 היתר הזרמה לים

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח 1988 אוסר על הזרמת שפכים ממקורות יבשתיים ללא היתר.

 

אנו מסייעים למפעלים הזקוקים להיתר הזרמה לים, בתהליך הכנת הבקשה ובתהליך לקבלתו.

Cloudy Ocean
Image by Mikael Seegen

היתר רעלים
מתוקף חוק החומרים המסוכנים ותקנותיו, מפעל / חברה המחזיק, משתמש, משנע, מאחסן או משווק רעלים (על פי תקנות סיווג ופטור), מחויב בהיתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה.


השירותים שאנו מציעים לחברות הנדרשות להיתר רעלים:

 • מיפוי ובחינת החומרים באתר אל מול תקנות סיווג ופטור, ובחינת הצורך בהיתר​

 • ליווי החברה בהכנת הנתונים והמסמכים הנדרשים להיתר ובתהליך הגשת הבקשה.

 • הנחיית המפעל באופן אחסון החומרים על פי דרישות היתר הרעלים.

 • ליווי המפעל בביקורת של המשרד להגנת הסביבה, לצורך קבלת ההיתר.